ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Multiple Vendor Online Auction - Rwanda And South Africa - Sale 25 - All Lots (67 Lots)

Multiple Vendor Online Auction - Rwanda and South Africa - Sale 25

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: exb2529
ID สินค้าคงคลัง: ZA3009
ผู้ผลิต: Hitachi
โมเดล: EX75UR
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: fo121031
ID สินค้าคงคลัง: ZA3016
ผู้ผลิต: Komatsu
โมเดล: FD14C-16, 1.35 ton
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: co52005
ID สินค้าคงคลัง: ZA3017
ผู้ผลิต:
โมเดล: Containerised Sample Preparation
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: ofo213245
ID สินค้าคงคลัง: ZA3020
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various Laboratory
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: agg2186
ID สินค้าคงคลัง: ZA3021
ผู้ผลิต:
โมเดล: Shaking
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: agg2187
ID สินค้าคงคลัง: ZA3022
ผู้ผลิต:
โมเดล: Shaking
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: mma3013
ID สินค้าคงคลัง: ZA3023
ผู้ผลิต:
โมเดล: Magnetic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: mma3015
ID สินค้าคงคลัง: ZA3024
ผู้ผลิต:
โมเดล: Magnetic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: mma3011
ID สินค้าคงคลัง: ZA3025
ผู้ผลิต: Eriez
โมเดล: R.E. Roll, Magnetic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: vot2764
ID สินค้าคงคลัง: ZA3026
ผู้ผลิต: Honda
โมเดล: 500 cc, Automatic, Quad
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: vot2763
ID สินค้าคงคลัง: ZA3027
ผู้ผลิต: Honda
โมเดล: 500 cc, Automatic, Quad
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: vot2767
ID สินค้าคงคลัง: ZA3028
ผู้ผลิต: Honda
โมเดล: 500 cc, Automatic, Quad
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: vot2766
ID สินค้าคงคลัง: ZA3029
ผู้ผลิต: Honda
โมเดล: 500 cc, Automatic, Quad
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: vot2765
ID สินค้าคงคลัง: ZA3030
ผู้ผลิต: Polaris
โมเดล: 900 Diesel Ranger, Left Hand, 4 x 4
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: vot2760
ID สินค้าคงคลัง: ZA3031
ผู้ผลิต: Polaris
โมเดล: 900 Diesel Ranger, Left Hand, 4 x 4
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: vot2761
ID สินค้าคงคลัง: ZA3032
ผู้ผลิต: Polaris
โมเดล: 900 Diesel Ranger, Left Hand, 4 x 4
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: vot2762
ID สินค้าคงคลัง: ZA3033
ผู้ผลิต: Polaris
โมเดล: 900 Diesel Ranger, Left Hand, 4 x 4
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: agg2178
ID สินค้าคงคลัง: ZA3034
ผู้ผลิต: Crushers & Equipment
โมเดล: TPEF x 0207
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: agg2184
ID สินค้าคงคลัง: ZA3035
ผู้ผลิต:
โมเดล: 1 200 mm x 1 600 mm x 1 300 mm
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: agg2185
ID สินค้าคงคลัง: ZA3036
ผู้ผลิต: Pilot Crushtec
โมเดล: Stripped VS-AC06
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: cnm19195
ID สินค้าคงคลัง: ZA3037
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: mcs2953
ID สินค้าคงคลัง: ZA3038
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
รายการ: 3
 
 WITHDRAWN
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 39
รหัสสินทรัพย์: agg2181
ID สินค้าคงคลัง: ZA3039
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: agg2177
ID สินค้าคงคลัง: ZA3040
ผู้ผลิต:
โมเดล: Spiral
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: mcc2225
ID สินค้าคงคลัง: ZA3041
ผู้ผลิต: Genstar
โมเดล: 8 meter
วันที่: 1994
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: agg2182
ID สินค้าคงคลัง: ZA3042
ผู้ผลิต:
โมเดล: Smooth
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: ept2800
ID สินค้าคงคลัง: ZA3044
ผู้ผลิต: Acec
โมเดล: 315 KVA, 15 kv HV, 400 v LV
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: stp3627
ID สินค้าคงคลัง: ZA3048
ผู้ผลิต: Sandpiper
โมเดล: Max Pressure 125 psi/8.6 Bar, Pneumatic
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
รายการ: 10
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: stp3625
ID สินค้าคงคลัง: ZA3049
ผู้ผลิต:
โมเดล: 10m³ Per Hour Submersible Water
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
รายการ: 2
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: stp3626
ID สินค้าคงคลัง: ZA3050
ผู้ผลิต:
โมเดล: Submersible Water
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
รายการ: 2
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 51
รหัสสินทรัพย์: stp3628
ID สินค้าคงคลัง: ZA3051
ผู้ผลิต: Silverline
โมเดล: PR 500-SWP; 500 W Submersible Water
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 52
รหัสสินทรัพย์: mo24766
ID สินค้าคงคลัง: ZA3052
ผู้ผลิต: Franklin Electric
โมเดล: Submersible; 15 kW, 2 Pole, 380 v
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 53
รหัสสินทรัพย์: mo24764
ID สินค้าคงคลัง: ZA3053
ผู้ผลิต: Franklin Electric
โมเดล: Submersible; 15 kW, 2 Pole, 380 v
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 54
รหัสสินทรัพย์: mo24763
ID สินค้าคงคลัง: ZA3054
ผู้ผลิต: Franklin Electric
โมเดล: Submersible; 15 kW, 2 Pole, 380 v
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 56
รหัสสินทรัพย์: mo24762
ID สินค้าคงคลัง: ZA3056
ผู้ผลิต: Franklin Electric
โมเดล: Submersible; 15 kW, 2 Pole, 380 v
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 57
รหัสสินทรัพย์: mo24765
ID สินค้าคงคลัง: ZA3057
ผู้ผลิต: Franklin Electric
โมเดล: Submersible; 15 kW, 2 Pole, 380 v
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 58
รหัสสินทรัพย์: mo24761
ID สินค้าคงคลัง: ZA3058
ผู้ผลิต: Franklin Electric
โมเดล: Submersible; 15 kW, 2 Pole, 380 v
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 59
รหัสสินทรัพย์: to211541
ID สินค้าคงคลัง: ZA3059
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 60
รหัสสินทรัพย์: to211543
ID สินค้าคงคลัง: ZA3060
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 62
รหัสสินทรัพย์: to211544
ID สินค้าคงคลัง: ZA3062
ผู้ผลิต: Force
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 63
รหัสสินทรัพย์: tst321636
ID สินค้าคงคลัง: ZA3063
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 64
รหัสสินทรัพย์: mmt112733
ID สินค้าคงคลัง: ZA3064
ผู้ผลิต: Makita
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 65
รหัสสินทรัพย์: dri2663
ID สินค้าคงคลัง: ZA3065
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 66
รหัสสินทรัพย์: wml6122
ID สินค้าคงคลัง: ZA3066
ผู้ผลิต: Husqvarna/Makita
โมเดล: 365 DCS7900, Petrol
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
รายการ: 4
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 67
รหัสสินทรัพย์: fa2111139
ID สินค้าคงคลัง: ZA3067
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 68
รหัสสินทรัพย์: vhp3338
ID สินค้าคงคลัง: ZA3068
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 69
รหัสสินทรัพย์: vhp3339
ID สินค้าคงคลัง: ZA3069
ผู้ผลิต:
โมเดล: Various
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 70
รหัสสินทรัพย์: fa2111140
ID สินค้าคงคลัง: ZA3070
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 71
รหัสสินทรัพย์: fa2111138
ID สินค้าคงคลัง: ZA3071
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 72
รหัสสินทรัพย์: cnm19196
ID สินค้าคงคลัง: ZA3072
ผู้ผลิต:
โมเดล:
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Gatumba, Rwanda
จำนวน: 1
 
ราคาลดลง
 ปิดแล้ว
[1] 2
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com