ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

P&G Europe Q2: Company Cars & Surplus Production And Packaging Equipment - All Lots (56 Lots)

ผู้นำในด้านการจัดการทรัพย์สินในอุตสาหกรรม เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านการขายและการประเมินราคา

รายการนี้ปิดการขายแล้ว
See event calendar for details of other events that may interest you or subscribe to alerts so we can inform you about similar events in the future.
[1] 2
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 1
รหัสสินทรัพย์: xjx137014
ID สินค้าคงคลัง: EU341641
ผู้ผลิต: Mercedes
โมเดล: Actros 1832 (930.03)
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kronberg, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 2
รหัสสินทรัพย์: xiy12985
ID สินค้าคงคลัง: EU341607
ผู้ผลิต: Saab
โมเดล: 9-3 1.9 TiD Estate
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 3
รหัสสินทรัพย์: xiy12986
ID สินค้าคงคลัง: EU341608
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Vectra C 1.9 DT Estate
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 4
รหัสสินทรัพย์: xiy12998
ID สินค้าคงคลัง: EU341609
ผู้ผลิต: Saab
โมเดล: 9-5 1.9 TiD Estate
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 5
รหัสสินทรัพย์: xiy12997
ID สินค้าคงคลัง: EU341610
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Insignia 2.0 DT
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 6
รหัสสินทรัพย์: xiy12987
ID สินค้าคงคลัง: EU341611
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Insignia 2.0 DT
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 7
รหัสสินทรัพย์: xiy12992
ID สินค้าคงคลัง: EU341612
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Astra H 1.7 DTH
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 8
รหัสสินทรัพย์: xiy12983
ID สินค้าคงคลัง: EU341613
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Insignia 2.0 DT
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 9
รหัสสินทรัพย์: xiy12990
ID สินค้าคงคลัง: EU341614
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Astra J 1.7 DTJ
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 10
รหัสสินทรัพย์: xiy12988
ID สินค้าคงคลัง: EU341615
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Astra J 1.7 DTJ
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 11
รหัสสินทรัพย์: xiy12982
ID สินค้าคงคลัง: EU341616
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Astra J 1.7 DTJ
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 12
รหัสสินทรัพย์: xiy12993
ID สินค้าคงคลัง: EU341617
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Astra J 1.7 DTJ
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 13
รหัสสินทรัพย์: xiy12991
ID สินค้าคงคลัง: EU341618
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Astra J 1.7 DTJ
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 14
รหัสสินทรัพย์: xiy12996
ID สินค้าคงคลัง: EU341619
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Astra J 1.7 DTJ
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 15
รหัสสินทรัพย์: xiy12989
ID สินค้าคงคลัง: EU341620
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Astra J 1.7 DTJ
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 16
รหัสสินทรัพย์: xiy12984
ID สินค้าคงคลัง: EU341621
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Astra H 1.7 DTH
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 17
รหัสสินทรัพย์: xiy12994
ID สินค้าคงคลัง: EU341622
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Astra H 1.7 DTH
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 18
รหัสสินทรัพย์: xiy12995
ID สินค้าคงคลัง: EU341623
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Astra H 1.7 DTH
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 19
รหัสสินทรัพย์: xiy12999
ID สินค้าคงคลัง: EU341624
ผู้ผลิต: Opel
โมเดล: Astra H 1.7 DTH
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 20
รหัสสินทรัพย์: pkg9668
ID สินค้าคงคลัง: EU306660
ผู้ผลิต: Still
โมเดล: RX 50-13
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Lodz, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 21
รหัสสินทรัพย์: fo120944
ID สินค้าคงคลัง: EU341605
ผู้ผลิต: Still
โมเดล: R20-18
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 22
รหัสสินทรัพย์: fo120945
ID สินค้าคงคลัง: EU341606
ผู้ผลิต: Toyota
โมเดล: 7FBMF35
วันที่: 2006
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Warsaw, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 23
รหัสสินทรัพย์: fo120946
ID สินค้าคงคลัง: EU341628
ผู้ผลิต: BT - HAWKER EVOLUTION
โมเดล: SPE 125
วันที่: 2012
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Hungary
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 24
รหัสสินทรัพย์: fo120947
ID สินค้าคงคลัง: EU341561
ผู้ผลิต: BT CESAB Carelli Elevatori S.p.A.
โมเดล: CBD 25
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Walldürn, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 25
รหัสสินทรัพย์: wsv10259
ID สินค้าคงคลัง: EU303793
ผู้ผลิต: Eberle
โมเดล: FRP 600
วันที่: 1996
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Kronberg, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 26
รหัสสินทรัพย์: pkg9670
ID สินค้าคงคลัง: EU341557
ผู้ผลิต: Rösler
โมเดล: FKS 15.1 A2
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Walldürn, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 27
รหัสสินทรัพย์: rmo9756
ID สินค้าคงคลัง: EU306661
ผู้ผลิต: Ferromatik
โมเดล: K-TEC 175
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Lodz, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 28
รหัสสินทรัพย์: rmo9757
ID สินค้าคงคลัง: EU306662
ผู้ผลิต: Ferromatik
โมเดล: K-TEC 175
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Lodz, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 29
รหัสสินทรัพย์: rmo9758
ID สินค้าคงคลัง: EU341560
ผู้ผลิต: Engel
โมเดล: ES 80/40
วันที่: 1991
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Walldürn, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 30
รหัสสินทรัพย์: rmo9759
ID สินค้าคงคลัง: EU341558
ผู้ผลิต: Engel
โมเดล: ES 80/65HL
วันที่: 1992
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Walldürn, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 31
รหัสสินทรัพย์: pac2199
ID สินค้าคงคลัง: EU341559
ผู้ผลิต: Mosca GmbH
โมเดล: RO-M-P
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Walldürn, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 32
รหัสสินทรัพย์: pss2061
ID สินค้าคงคลัง: EU341552
ผู้ผลิต: Siemens AG
โมเดล: Siplace 80 S20
วันที่: 1999
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marktheidenfeld, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 33
รหัสสินทรัพย์: pss2063
ID สินค้าคงคลัง: EU341553
ผู้ผลิต: Siemens AG
โมเดล: Siplace 80 S20
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marktheidenfeld, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 34
รหัสสินทรัพย์: pss2062
ID สินค้าคงคลัง: EU341554
ผู้ผลิต: Siemens AG
โมเดล: Siplace 80 S20
วันที่: 2010
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marktheidenfeld, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 35
รหัสสินทรัพย์: pkg9671
ID สินค้าคงคลัง: EU341645
ผู้ผลิต: Kiefel
โมเดล: KDT 50/35
วันที่: 2005
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marktheidenfeld, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 36
รหัสสินทรัพย์: pkg9669
ID สินค้าคงคลัง: EU341646
ผู้ผลิต: Kiefel
โมเดล: KDT 50/35
วันที่: 2000
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marktheidenfeld, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 37
รหัสสินทรัพย์: ppa2215
ID สินค้าคงคลัง: EU341549
ผู้ผลิต: FLG
โมเดล:
วันที่: 2004
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marktheidenfeld, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 38
รหัสสินทรัพย์: ai32013
ID สินค้าคงคลัง: EU341639
ผู้ผลิต: MKT
โมเดล:
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Budapest, Hungary
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 39
รหัสสินทรัพย์: ai32014
ID สินค้าคงคลัง: EU341640
ผู้ผลิต: MKT
โมเดล:
วันที่: 2011
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Budapest, Hungary
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 40
รหัสสินทรัพย์: ai32011
ID สินค้าคงคลัง: EU341629
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Budapest, Hungary
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 41
รหัสสินทรัพย์: ai32012
ID สินค้าคงคลัง: EU341634
ผู้ผลิต:
โมเดล:
วันที่: 2003
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Budapest, Hungary
รายการ: 5
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 42
รหัสสินทรัพย์: pkg9667
ID สินค้าคงคลัง: EU306659
ผู้ผลิต: Videojet
โมเดล: EXCEL 2000 & Excel DN
วันที่: 2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Lodz, Poland
รายการ: 2
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 43
รหัสสินทรัพย์: prt11894
ID สินค้าคงคลัง: EU341550
ผู้ผลิต: Siemens AG
โมเดล: TS 125/RT150/31-1F
วันที่: 2002
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marktheidenfeld, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 44
รหัสสินทรัพย์: prt11893
ID สินค้าคงคลัง: EU341551
ผู้ผลิต: Ekra
โมเดล: E5
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marktheidenfeld, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 45
รหัสสินทรัพย์: nlm3319
ID สินค้าคงคลัง: EU341555
ผู้ผลิต: Werner Hermann GmbH
โมเดล: Contact 1000
วันที่: 1998
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marktheidenfeld, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 46
รหัสสินทรัพย์: nlm3318
ID สินค้าคงคลัง: EU341556
ผู้ผลิต: Werner Hermann GmbH
โมเดล: Contact 70
วันที่: 2007
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marktheidenfeld, Germany
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 47
รหัสสินทรัพย์: cpr47518
ID สินค้าคงคลัง: EU341571
ผู้ผลิต: Hewlett-Packard
โมเดล: Laserjets, scanners, faxes -various models.
วันที่: 1999-2009
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Marktheidenfeld, Germany
รายการ: 44
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 48
รหัสสินทรัพย์: nsc1294
ID สินค้าคงคลัง: EU341625
ผู้ผลิต: Leuze Electronics
โมเดล: BCL 508i SM 102
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Budapest, Hungary
รายการ: 3
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 49
รหัสสินทรัพย์: he12040
ID สินค้าคงคลัง: EU304946
ผู้ผลิต: Alfa Laval
โมเดล: M6-MBASE
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Lodz, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
ดูรูปภาพ
รายการที่ /รหัสสินค้า: 50
รหัสสินทรัพย์: he12041
ID สินค้าคงคลัง: EU304947
ผู้ผลิต:
โมเดล: M10-MBASE
วันที่: 2008
รูปแบบการขาย: การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: Lodz, Poland
จำนวน: 1
 
 ปิดแล้ว
[1] 2
Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com