ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>
การประมูลแบบยกมือ
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
เริ่ม: 24 ต.ค. 2018 3:00 PDT
Insolvency auction featuring a large 6 bedroom house located in Protea Heights, Brackenfell, Western Cape #331
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Various locations in South Africa
สิ้นสุด 24 ต.ค. 2018 5:00 PDT
An online auction of mining machinery, various power tools and much more.
การประมูลแบบไม่เปิดเผย
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Klerksdorp, North West, South Africa
ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย 26 ต.ค. 2018 4:00 PDT
Invitation to submit offers: redundant, scrap & obsolete mining equipment
การประมูลแบบยกมือ
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Cape Town, South Africa
เริ่ม: 30 ต.ค. 2018 3:00 PDT
Liquidation sale of a industrial property over 3 erven, Blackheath, Western Cape#329
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Various locations throughout South Africa
สิ้นสุด 30 ต.ค. 2018 5:00 PDT
An online auction of various mining machinery from Assmang
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Evander, Orkney, Saldanha, Welkom, Newcastle, South Africa
สิ้นสุด 31 ต.ค. 2018 5:00 PDT
An online auction of well maintained Cranes from Concord Anglo-V3
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Various Locations in South Africa
 • Lephalale, Limpopo, South Africa

  สิ้นสุด 7 พ.ย. 2018 4:00 PST
 • การประมูลแบบยกมือ
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
  เริ่ม: 8 พ.ย. 2018 0:00 PST
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Various location in South Africa
  สิ้นสุด 8 พ.ย. 2018 4:00 PST
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Rosh Pina, Namibia, Southwest Africa
  สิ้นสุด 13 พ.ย. 2018 4:00 PST
  An online auction of various mining machinery from Rosh Pinah Zinc Mine
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: SPX DB Thermal, 23 Fifth Street, Vorsterkroon, Nigel, Gauteng
  สิ้นสุด 14 พ.ย. 2018 4:00 PST
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Witbank, Mpumalanga, South Africa
 • Please download the location information on the right, below "Downloadable document" for full contact details.
  สิ้นสุด 15 พ.ย. 2018 4:00 PST
 • การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 10 Evelyn Street, Retreat, Cape Town
  สิ้นสุด 15 พ.ย. 2018 5:00 PST
  Government motor transport - online auction of 220+ goverment vehicles
  การประมูลแบบยกมือ
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Mpumalanga, South Africa
  เริ่ม: 20 พ.ย. 2018 2:00 PST
  Deceased estate auction of a 4 bedroom family home, Lydenburg, Mpumalanga#330
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง:
 • Situated ±30km east of the Pretoria CBD, Gauteng
 • GPS: 25°48'12.38"S 28°27'28.27"E
 • Liquidation sale of agricultural lifestyle farm, Pretoria - Gauteng #323
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 1 Wodehouse Street, King Williams Town, Eastern Cape
  Insolvency sale of commercial/industrial building, King Williams Town, Eastern Cape#324
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 10 Artisian Way, Wimbledon, Blackheath, Western Cape
  Private treaty sale of Industrial Erf in Blackheath, Western Cape#318
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 15 Steyn Street, Kroonstad, Free State
  Power of attorney sale of a large commercial building, Kroonstad- Free State #322
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 2C Beatty Street, Buccleuch, Gauteng
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 9-11 Brahm Street, Protea Heights, Brackenfell
  Private treaty sale of an insolvent estate featuring a 6 bedroom house located in Protea Heights, Brackenfell, Western Cape #224
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 9th Street, Erf 87, Babelegi, Pretoria, South Africa
  Private treaty sale of a Matharoo cold billet shear
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 9th Street, Erf 87, Babelegi, Pretoria, South Africa
  Private treaty sale of a reverse osmosis plant
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Off Boschkop Road, Tiegerpoort, Gauteng
  GPS: 25°52'02.3"S 28°26'36.2"E
  Private treaty sale of a massive lifestyle farm in Tierpoort, Gauteng #300
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Otjiwarongo, Namibia, Southwest Africa
  Private treaty sale of a concrete roof tile machine: Vortex Uno 300
  Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
  FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com