ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: Various locations
 • Eaglevlei Wine Estate, Old Paarl Road, Stellenbosch
 • V&A Waterfront, Cape Town (yacht)
 • Head Quarters: 580 Frans Conradie Drive, Brackenfell, Cape Town
 • Warehouse: 60 Viben Avenue, Brackenfell Industrial, Cape Town
  สิ้นสุด 14 พ.ค. 2019 5:00 PDT
 • An online auction of hospitality, entertainment and bottling plant equipment
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง:
 • North West - Rustenburg, Marikana
 • Free State – Virginia
 • Gauteng - Carletonville, Randfontein, Glenharvie, Westonaria

  สิ้นสุด 16 พ.ค. 2019 5:00 PDT
 • An online auction of a wide variety of surplus mining equipment
  PLEASE NOTE: NEW CLOSING DATE - 16 MAY 2019
  การประมูลแบบยกมือ
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Gauteng, South Africa
  เริ่ม: 22 พ.ค. 2019 3:00 PDT
  Power attorney auction of 2 x bachelor flats, Springs, Gauteng#356
  การประมูลแบบยกมือ
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
  เริ่ม: 23 พ.ค. 2019 3:00 PDT
  Liquidation auction of 2 bedroom apartment on 2nd Floor, Strand, Western Cape#354
  การประมูลแบบยกมือ
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Northern Cape, South Africa
  เริ่ม: 28 พ.ค. 2019 3:00 PDT
  Deceased Estate Auction of 7 Subdivided Units, Barkly West, Northern Cape#355
  การประมูลแบบยกมือ
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Gauteng, South Africa
  เริ่ม: 29 พ.ค. 2019 3:00 PDT
  Power attorney auction of a spacious, modern double storey within Ebotse Golf & Country Estate, Benoni, Gauteng
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Lerala Diamond Mine, Palapye Region, Botswana
  สิ้นสุด 29 พ.ค. 2019 5:00 PDT
  Online default auction - complete infrastructure breakdown of diamond mine
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 97 All Black Road, Boksburg, 1459
  สิ้นสุด 6 มิ.ย. 2019 5:00 PDT
  Online auction of well-maintained mining and ancillary equipment
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 135 Lanham Street, East Lynne, Gauteng
  Power of attorney sale of double volume building with offices, East Lynne, Gauteng#353
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 262 Highland Road, Kensington, Gauteng
  Liquidation sale of 3 bedroom family home, Kensington, Gauteng#358
  Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
  FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com