ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง: 5 Hoefsmidt Street, Stormill, Extension 10, Roodepoort, Johannedburg
สิ้นสุด 28 เม.ย. 2020 5:00 PDT
การประมูลแบบออนไลน์
Marketplace: GoIndustry DoveBid
ที่ตั้ง:
 • Various Locations throughout Western Cape Province
  สิ้นสุด 29 เม.ย. 2020 5:00 PDT
 • Western Cape Government - Online auction of construction vehicles and plant
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Various locations throughout South Africa
  สิ้นสุด 5 พ.ค. 2020 5:00 PDT
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Upington, Northern Cape, South Africa
  สิ้นสุด 6 พ.ค. 2020 5:00 PDT
  An online auction of well maintained machinery from Vukuzenzele Boukontrakteurs
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง:
 • Delmas, Woodmead and Lephalale, South Africa
  สิ้นสุด 14 พ.ค. 2020 5:00 PDT
 • PLEASE NOTE: This auction has been postponed until further notice.
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง:
 • Rustenburg, North West
 • Witbank & Lydenburg, Mpumalanga

  สิ้นสุด 18 มิ.ย. 2020 5:00 PDT
 • Online auction of well-maintained mining and ancillary equipment
  การประมูลแบบออนไลน์
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, Cape Town

  สิ้นสุด 25 มิ.ย. 2020 5:00 PDT
  Government Motor Transport - Online Auction of 120+ Government vehicles
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง:
 • 135A Bryanston Drive, Bryanston, Gauteng
 • ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง:
 • Along an Unnamed Gravel Road, within Barrydale
 • GPS: 33°38'38.25"S 20°56'5.91"E
 • Liquidation sale of Agricultural Property measuring over ±1556Ha, just ±35km from Barrydale, Western Cape
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง:
 • Along R366 Regional Road, Elands Bay
 • GPS: 32°22'24.3"S 18°30'02.3"E
 • Liquidation sale of massive agricultural property ±30kms from Elands Bay within the Western Cape
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง:
 • Gravel Road off the Main Road in Winterton Settlement, within the Kwazulu Natal Province
 • Power of attorney sale of 2 agricultural properties within Winterton Settlement, KZN
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: 7 De Klerk Road, Stilfontein, Stilfontein Ext 3
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Door No 10, Shorborough Court, 100 2nd Avenue, Springs, Gauteng
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 6, Gauteng, South Africa
  Private treaty sale of various workshop buildings and structures
  ขายโดยการเจรจาต่อรอง
  Marketplace: GoIndustry DoveBid
  ที่ตั้ง: Driefontein Shaft 7, Gauteng, South Africa
  Private treaty sale of various workshop buildings and structures
  Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
  FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com