ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Closed Auctions and Sales

การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: South Africa
 • Free State - Welkom
 • Bayhead - Durban
 • Western Cape - Saldanha
 • North West - Rustenburg
 • Mpumalanga – Delmas, Ermelo
 • Namibia – Otjiwarongo
 • Gauteng – Cullinan
 • Limpopo - Phalaborwa
  สิ้นสุด 17 เม.ย. 2019 5:00 PDT
 • Online auction of well maintained mining and ancillary equipment
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: Various location in South Africa
 • KwaZulu Natal
 • Eastern Cape
 • Northern Cape
 • Gauteng
 • Western Cape
 • East London
 • Mpumalanga

  สิ้นสุด 16 เม.ย. 2019 5:00 PDT
 • Major online auction of electrical locomotives and wagons
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
  เริ่ม: 12 เม.ย. 2019 0:30 PDT
  Deceased estate auction of 3 Bedroom Family Home, Kensington, Western Cape#359
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
  เริ่ม: 11 เม.ย. 2019 1:00 PDT
  Live, on-site auction of vehicles, collector items and office, hotel, and household contents.
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: North West, South Africa
  เริ่ม: 10 เม.ย. 2019 1:00 PDT
  Liquidation Auction of 2 industrial buildings in Uraniaville, North West#353
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
  เริ่ม: 9 เม.ย. 2019 3:00 PDT
  Insolvency auction of 3 Bedroom Family Home, Claremont, Western Cape#351
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: Gauteng, South Africa
  เริ่ม: 9 เม.ย. 2019 2:00 PDT
  On-site auction of warehouses with offices on N1 Ben Schoeman Highway Midrand, Gauteng #349
  การประมูลแบบไม่เปิดเผย
  ที่ตั้ง: Hartbeesfontein, North West, South Africa
  ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย 8 เม.ย. 2019 3:00 PDT
  Shiva Uranium (Pty) Ltd (in business rescue), invitation to submit offer. Assets on offer located at the Hartbeesfontein site.
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: Gauteng, South Africa
  เริ่ม: 3 เม.ย. 2019 3:00 PDT
  Power attorney auction of double volume warehouse/factory, Kirkney, Gauteng#348
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: South Africa
 • Mpumalanga - Delmas
 • Limpopo - Lephalale

  สิ้นสุด 28 มี.ค. 2019 5:00 PDT
 • An online auction of well maintained machinery from MHPS
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: South Africa

 • Free State - Bloemfontein
 • KwaZulu Natal – Durban
 • Gauteng - Koedoespoort, Germiston, Sentrarand
 • Northern Cape - Kimberley
 • Western Cape – Salt River
 • Mpumalanga – Komatipoort
 • KwaZulu Natal - Vryheid


  สิ้นสุด 27 มี.ค. 2019 5:00 PDT
 • Online auction by order of Transnet Engineering
  PLEASE NOTE: THIS SALE HAS BEEN POSTPONED TO 27 MARCH 2019.
  การประมูลแบบไม่เปิดเผย
  ที่ตั้ง: Klerksdorp, North West, South Africa
  ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย 27 มี.ค. 2019 4:00 PDT
  Invitation to submit offers: redundant, scrap & obsolete mining equipment & spares from Shiva Uranium (Pty) Ltd (in business rescue) Sale 4
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
  เริ่ม: 26 มี.ค. 2019 3:00 PDT
  Onsite auction of ideal office space with prime position, Cape Town City Bowl, Western Cape#350
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
  เริ่ม: 26 มี.ค. 2019 1:00 PDT
  Live auction by GoIndustry DoveBid on behalf of Tygerberg Trustees
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: Cape Town, South Africa
  เริ่ม: 25 มี.ค. 2019 3:00 PDT
  Liquidation auction of ±9HA site on urban edge in Paarl, Western Cape #355
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: Various location in South Africa
  สิ้นสุด 14 มี.ค. 2019 5:00 PDT
  Major online auction of electrical locomotives and wagons
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: Gauteng, South Africa
  เริ่ม: 13 มี.ค. 2019 5:00 PDT
  Power of Attorney auction of a double volume building with offices, East Lynne, Gauteng#317
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง:
 • Witbank, Mpumalanga, South Africa
 • Please download the location information on the right, below "Downloadable document" for full contact details

 • สิ้นสุด 13 มี.ค. 2019 5:00 PDT
  An online auction of a wide variety of surplus mining equipment
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: Gauteng, South Africa
  เริ่ม: 13 มี.ค. 2019 2:00 PDT
  Liquidation auction of a 3 bedroom family home, Kensington, Gauteng#346
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: Kathu, Northern Cape, South Africa
  สิ้นสุด 12 มี.ค. 2019 5:00 PDT
  An online auction of various mining machinery from Assmang
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: Black Mountain, Aggeneys, Northern Cape Province, South Africa
  สิ้นสุด 7 มี.ค. 2019 4:00 PST
  An online auction of various mining machinery from Black Mountain Mining
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
  เริ่ม: 7 มี.ค. 2019 0:00 PST
  Live auction by GoIndustry DoveBid on behalf of liquidators, private sellers and financial institutions in South Africa
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: Phalaborwa, Limpopo, South Africa
  สิ้นสุด 6 มี.ค. 2019 4:00 PST
  An online auction of redundant machinery and store stock items from Foskor
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: Gauteng, South Africa
  เริ่ม: 28 ก.พ. 2019 2:00 PST
  Power attorney auction of ±2.5Ha agricultural land, Randridge West City, Gauteng#342
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง:
 • North West: Marikana, Kroondal and Rustenburg
 • Gauteng: Randfontein and Carletonville

  Please download the location information on the right, below "Downloadable document" for full contact details
  สิ้นสุด 27 ก.พ. 2019 4:00 PST
 • An online auction of a wide variety of surplus mining equipment
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง:
 • Gauteng: Koedoespoort, Germiston
 • Eastern Cape: Uitenhage
 • Cape Town: Salt river

  สิ้นสุด 26 ก.พ. 2019 4:00 PST
 • Online auction by order of Transnet Engineering
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: Various location in South Africa
  สิ้นสุด 21 ก.พ. 2019 4:00 PST
  Major online auction of electrical locomotives, wagons and tug boats
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
  เริ่ม: 20 ก.พ. 2019 0:00 PST
  On-site Auction by GoIndustry DoveBid on behalf of Western Cape Government, Transport and Public Works
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
  เริ่ม: 15 ก.พ. 2019 2:00 PST
  On-site auction of a 2 bedroom family home, Strandfontein Village, Western Cape#343
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: Various locations throughout South Africa.
 • Gauteng - Delmas
 • Cape Town - Kuilsriver & 10 Evelyn Road
 • Kwazulu Natal - Richardsbay
 • Limpopo - Lephalale

  สิ้นสุด 14 ก.พ. 2019 4:00 PST
 • Online auction of well maintained mining and ancillary equipment
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: Rosh Pinah, Namibia
  สิ้นสุด 7 ก.พ. 2019 4:00 PST
  An online auction of various mining machinery from Skorpion Mining
  การประมูลแบบไม่เปิดเผย
  ที่ตั้ง: Klerksdorp, North West, South Africa
  ครบกำหนดการประมูลครั้งสุดท้าย 7 ก.พ. 2019 4:00 PST
  Invitation to submit offers: redundant, scrap & obsolete stores & mining equipment
  การประมูลแบบยกมือ
  ที่ตั้ง: Western Cape, South Africa
  เริ่ม: 7 ก.พ. 2019 0:00 PST
  Live auction by GoIndustry DoveBid on behalf of liquidators, private sellers and financial institutions in South Africa
  Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
  FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com