ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

Closed Auctions and Sales

การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง: 7 Buitengracht Street, Cape Town
สิ้นสุด 7 ก.ค. 2020 5:00 PDT
Online Auction of panel beating equipment
การประมูลแบบออนไลน์
ที่ตั้ง:
 • 2 Village Drive, Irene, Pretoria, Gauteng
  สิ้นสุด 7 ก.ค. 2020 3:00 PDT
 • Insolvency Auction of 6 Bedroom Family Home, Irene, Gauteng
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง:
 • Various Locations throughout Western Cape Province
  สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2020 5:00 PDT
 • Western Cape Government - online auction of construction vehicles and plant
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: Various locations throughout South Africa and Namibia
  สิ้นสุด 24 มิ.ย. 2020 5:00 PDT
  Online auction of scrap copper, copper cable, transformers, industrial lifting equipment, trucks and much more
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: Upington, Northern Cape, South Africa
  สิ้นสุด 23 มิ.ย. 2020 5:00 PDT
  An online auction of well maintained machinery from Vukuzenzele Boukontrakteurs
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: 10 Evelyn Road, Retreat, Cape Town
  สิ้นสุด 23 มิ.ย. 2020 4:00 PDT
  Online warehouse auction of office contents, household contents and vehicles
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: Various locations throughout South Africa
  สิ้นสุด 18 มิ.ย. 2020 5:00 PDT
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: Various locations throughout South Africa
  สิ้นสุด 17 มิ.ย. 2020 5:00 PDT
  Online auction of trackless underground mining machinery
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง:
 • Delmas, Woodmead and Lephalale, South Africa
  สิ้นสุด 11 มิ.ย. 2020 5:00 PDT
 • An online auction of well maintained machinery and welding equipment and much more
  การประมูลแบบออนไลน์
  ที่ตั้ง: 5 Hoefsmidt Street, Stormill, Extension 10, Roodepoort, Johannedburg
  สิ้นสุด 27 พ.ค. 2020 5:00 PDT
  Office automation equipment
  Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
  FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com