ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

เพื่อช่วยความเข้าใจการประมูล และ การใช้ถ้อยคำ

ถ้าไม่ปรากฏ กรุณาส่งอีเมลล์ เงื่อนไข และ ชี้แนะมาที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ marketing@go-dove.com.

คำเตือน

ท่านสามารถทราบข่าวสารการขายเครื่องจักรได้ก่อนใคร โดยสมัคร (ฟรี) ใช้บริการเตือน (Alert) ทางอีเมล์ เมื่อมีข่าวสารการขายใดของบริษัทฯ ที่อัพเดท บริษัทฯจะส่งอีเมล์ถึงท่านเพื่อแจ้งข่าวนั้นๆ โดยอัตโนมัติ

การสมัครรับบริการ การแจ้งเตือนของโกอินดัสตรี โดฟบิด. โดยการทำเครื่องหมาย เลือก "ประเภทที่สนใจ" ของทรัพย์สิน (เลือกได้มากกว่าหนึ่งประเภท) GoIndustry DoveBid จะคอยส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่คุณแจ้งความประสงค์ ในทุกครั้งที่เรามี คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แจ้งเตือนเฉพาะงาน หมายเหตูเมื่อมีการเปลียนแปลงในการประมูลหรือขาย ซึ่งรวมทั้ง วันที่ และสถานที่ แก้ไขรายการ และอื่นๆ จะต้องเตือน เปิดหน้าประมูลใหม่ และ กด เตือนฉัน ถ้ามีเหตการณ์เปลียนแปลง มุมด้านล่างขวา กล่องสีเทา ในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่ โกอินดัสตรี โดฟบิด จะแจ้งเตือนคุณได้ หมายเหตุ ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก คุณยังได้รับ link to " สมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ แล้วคุณจะได้ข่าวสารการขายในอนาตค ". จากหน้านี้จะสามารถ link ไปยังหน้าเว็ปไซด์ สมัครสมาชิก ของ โกอินดัสตรี โดฟบิด

วิธีการปิดประมูล

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ซื้อและผู้ขาย ในงานประมูลแต่ละครั้ง เรามีวิธีการปิดประมูล สามวิธี คือ ปิดประมูลพร้อมกัน , ปิดประมูลแบบกลุ่ม ,ปิดประมูลตามลำดับ , รายละเอียดของแต่ละวิธีที่จะใช้ ในแต่ละงานประมูล จะแจ้งไว้ในเว็บไซด์

ปิดประมูลพร้อมกัน:

จะปิดประมูลขายทุกล็อตในรายการขายนั้นๆในเวลาเดียวกันตามวันและเวลา ที่กำหนดไว้

ปิดประมูลแบบกลุ่ม:

จะกำหนดการขายทรัพย์สินโดยการรวมล็อตเป็นกลุ่ม ( เช่นกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยล็อต 1 – 200 กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยล็อต 201 – 400 ) จากนั้นจะทำการปิดประมูลตามวันและเวลาที่กำหนดในเวลาเดียวกัน เริ่มจากกลุ่มที่ 1 เป็นต้นไป และทยอยปิดประมูลขายกลุ่มถัดไปตามกำหนดเวลาที่แจ้งรายระเอียดไว้ในหน้าเว็บไซด์

ปิดประมูลตามลำดับ:

จะปิดการขายตามลำดับจากล็อตที่หนึ่ง เป็นต้นไป และปิดล็อตประมูลตามลำดับตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ในหน้าเว็บไซด์ ตัวอย่างเช่น ล็อต 1 จะปิดประมูล เวลา 15.00 น. และจะประมูลล็อตต่อไป 1 นาทีถัดไป ดังนั้นล็อตที่ 2 จะปิดประมูล เวลา 15.01 น , ล็อตที่ 3 ปิดประมูลเวลา 15.02 น เป็นต้น

เวลาที่จะปิดการขาย ของแต่ละล็อตจะแสดงให้เห็นในแค็ตตาล็อคของแต่ละรายการในหน้าเว็บไซด์ ล็อตที่ได้รับการเสนอใน10 นาทีสุดท้ายจะได้รับการขยายเวลาประมูลเพิ่มอีก 10 นาที และถ้าได้รับการเสนอราคาเพิ่มอีกในเวลา 10 นาที ก็จะขยายเวลาเพิ่มอีก 10 นาที แต่ถ้าล็อดนั้นๆ ไม่มีการเสนอราคาเพิ่มอีก ใน10 นาทีสุดท้ายการประมูลก็จะสิ้นสุด ล็อตทั้งหมด ที่ได้รับการเสนอซื้อในราคาที่เกินจากราคาขั้นต่ำ บริษัทจะออกใบแจ้งหนี้ ไปให้แก่ผู้ชนะการประมูล ส่วนที่ล็อตที่ยังไม่มีผู้เสนอซื้อในราคาเกินจากราคาขั้นต่ำ จะไม่มีการขายออกไป

ประมูลอัตโนมัติ

ถ้าท่านต้องการประมูลซื้อของออนไลน์ แต่ไม่สามารถที่จะเฝ้าคอยได้ตลอดเวลา ท่านสามารถใช้ฟังชั่น Auto Bid ได้โดยเพียงแต่ท่านใส่ตัวเลขที่ท่านเสนอซื้อได้ในราคาที่สูงที่สุด AutoBid จะเป็นผู้ประมูลแทนท่าน โดยจะเสนอราคาที่ท่านให้เป็นราคาสูงสุด

When you place an AutoBid and the amount is below reserve, the system will display your max AutoBid, less one increment on the website as the current highest bid. This means you will quickly be able to move to reach the hidden reserve as set by the Seller. Where your AutoBid amount matches or exceeds the reserve price, the highest bid displayed on the website will be matching that of the reserve. Any further amount greater than the reserve price, will remain untouched and will only come into play should another bidder challenge your bids.

The reserve price may be decreased to the level of the highest Autobid if that bid is below the current reserve price with the effect that the highest Autobid may be accepted.

หมายเหตุ : ประมูลอัตโนมัติจะไม่ทำงาน จำนวนหลายอัน, หลายราคา.

Example: AutoBid above reserve
Let's say the current bid on an item is 6,750 and reserve has been met, the applicable bid increment is 250, and you'd be willing to pay up to 10,000 to acquire that item. AutoBid will place the bid for 7,000 so that you are the current high bidder and will bid on your behalf up to the 10,000 amount you have designated. If another bidder bids 7,250 and you are no longer the high bidder, AutoBid will automatically bid 7,500 for you, and will continue to bid on your behalf if necessary up to the 10,000 maximum bid you have designated. If 7,500 is ultimately the high bid, you will have acquired the item for that amount and will have saved 2,500. (Bidding requires an account.)

Example: AutoBid below reserve
Let's say the starting bid on an item is 1,000, the applicable bid increment is 25, and you'd be willing to pay up to 1,300 to acquire that item. You enter an AutoBid amount of 1,300. If the AutoBid entered is below reserve, AutoBid will place the bid for 1,275 so that you are the current high bidder and will bid on your behalf up to the 1,300 amount you have designated if the reserve is lowered. If another bidder bids 1,325, you are no longer the high bidder and you will be prompted to increase your AutoBid amount to stand a better chance of becoming the leading bidder once again. (Bidding requires an account.)

Absolute Bid

If you want to place a bid that is greater than the minimum next bid, then placing an Absolute Bid will allow you to do so. Absolute Bids gives you a chance to place a definitive bid that will raise the price straight to the amount you entered, ignoring any incremental bidding. This will allow you to increase your chances of being in a 'winning' position when bidding. This bidding option will allow you to set the pace of the bidding and you now have a better chance of placing that 'killer' winning bid.

Absolute Bids are quite different from an 'ประมูลอัตโนมัติ', where a bidder specifies an amount that they are prepared to bid up to and the system determines the minimum amount they need to bid in order to be placed in a potentially winning position.

ตัวอย่าง
Let's say the current bid on an item is 58,500, the applicable bid increment is 500 and you do not hold the leading bid. The minimum next bid you can place is indicated as 59,000 but you feel you'd rather place an Absolute (out-right) bid of 63,000 as that is what the asset is worth to you. By placing this Absolute Bid, you are taking the current highest bid from 58,500, directly up to 63,000, ignoring all increments. This makes you the high bidder puts you in a potentially 'winning' position as you have increased the highest bid to 63,000. (Bidding requires an account.)

Bidder Number (aka paddle number)

Each bidder signing up for an auction event will receive a unique bidder number, sometimes also called paddle number. The number will be used to identify the bidder throughout the auction event.

ค่าธรรมเนียมซื้อ

บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ซื้อที่ชนะการประมูลในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดค่าบริการดังกล่าวในหมายเหตุถึงผู้ซื้อ (Notice to Purchasers) และในหน้า

See GoIndustry DoveBid's Terms & Conditions for more details.

ราคาขายออก

A price designated by the Seller that, if paid, will sell the item immediately and close the auction. A Buy Now Price is an optional feature when listing an asset, and if there is no mention of it on an item's Asset Detail page, the seller has not used this feature. Buy Now create an opportunity for buyers disinclined to wait until the end of an auction to buy. The buy now option will only be available up until reserve have been reach by one of the other two bidding options. Once reserve has been met, the buy now functionality will fall away and bidding will continue until the item reach it's close time.

เจรจาราคากับทางผู้ขายแบบพร้อมชำระเงินเลย เหมือนกับการชำระเงินตรงไปยังผู้ขาย เพียงแค่ เปิด และ ชำระทันทีตามราคา และผู้ที่ให้ราคาคนแรกจะเป็นผู้ได้ไป

การขายแบบมีเงื่อนไข

เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ขายอาจร้องขอให้ประเมินการประมูลที่ชนะทั้งหมดก่อนหน้าการขายสินทรัพย์ของตนขั้นสุดท้าย เมื่อถึงขั้นตอนสรุปการประมูล GoIndustry DoveBid จะส่งรายการของการประมูลที่ชนะไปให้ผู้ขายตรวจทาน หลังจากที่ผู้ขายยอมรับการประมูลแล้ว ผู้ซื้อจะได้รับใบแจ้งหนี้ขั้นสุดท้ายทางอีเมล กระบวนการนี้อาจใช้เวลานานถึงเจ็ดสิบสองชั่วโมง

การประมูลปัจจุบัน

ผู้เสนอ ราคาสูงสุด คือผู้มี่ให้ราคาสูงสุด ณ ปัจจุบัน คุณจะได้เปรียบ ในการเสนอราคาครั้งต่อไป ส่วนเพิ่มของการประมูล. การประมูลปัจจุบัน + ราคาเสนอเพิ่ม = ราคาราที่สามารถเสนอได้

Durational Closure

Selected auctions on GoIndustry Dovebid use durational closure. Should a lot close with either 0 bids, or with a highest bid which is below reserve, the lot's closing time will be extended by an hour. Bidding then continues as normal. Should any bids be placed on that lot within the last 10 minutes of its extended life, the rules of extended time then take over.

ขยายระยะเวลา

โดยปกติแล้ว โกอินดัสตรี โดฟบิด จะทำการต่อเวลาการประมูลออกไปอีก 10 นาที ถ้ามีผู้ประมูลสินค้าภายใน 10 นาทีสุดท้ายของการประมูลในแต่ละรายการ ทั้งนี้การต่อเวลาจะดำเนินการไปจนกระทั่ง

การบริการนี้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประมูลที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า

รูปแบบการขายในราคาคงที่

การตั้งราคาขายทรัพย์สิน (รายการเดียวหรือมากกว่า) ซึ่งเสนอขายในราคาเดียว ก็เหมือนกับการขายของในอินเตอร์เน็ททั่วไป คุณสามารถซื้อทรัพย์สินในราคาที่ตั้งไว้เลย โดยไม่มีการต่อรองราคา ระยะเวลาการตัดสินใจขายเป็นของเจ้าของทรัพย์สิน

ส่วนเพิ่ม

เรียก และ เสนอ ;เพิ่มราคาครั้งต่อไป " หรือ "เสนอราคาเพิ่ม." ได้เปรียบในการเสนอราคา.ผู้ขายตั้งราคาเอง หรือ ตั้งเองโดยคอมพิวเตอร์ ผู้ชนะการประมูลสูงสุด การประมูลปัจจุบัน + ราคาเสนอเพิ่ม = ราคาราที่สามารถเสนอได้

ราคาเสนอของ คอมพิวเตอร์ เพิ่มขั้น

ถ้าการประมูลที่ชนะในปัจจุบันคือ ส่วนเพิ่มคือ
0 - 49 5
50 - 499 10
500 - 1999 25
2000 - 3999 50
4000 - 9999 100
10000 - 24999 200
25000 - 49999 250
50000 - 74999 500
75000 - 99999 1000
100000 - 199999 2500
200000 - 499999 5000
500000 - 999999 10000
มากกว่าหนึ่งล้าน 20000

ล็อต

สำหรับการประมูลแบบออนไลน์ มันดีที่สุดโดยเลือกรายการเดียว หรือกลุ่มสินค้า หน่วย ราคาเดียว ราคาสุทธิของค่าธรรมเนียมซื้อและภาษี

สำหรับการประมูลแบบ webcast ซึ่งดำเนินการโดยผู้ขายทอดตลาดนั้น ข้อมูลของราการที่ขายจะมีระบุไว้ หรือประมูลในราคาของสินค้าเพียงชิ้นเดียว แต่ต้องมีการคูณยอดเงินกับจำนวนขั้นต่ำของสินค้าที่ซื้อ โปรดฟังคำแนะนำของผู้ขายเพื่อให้แน่ใจ

ตัวอย่างเช่น ผู้ขายสามารถขายสินค้าในปริมาณขั้นต่ำ 5 หน่วย ("คุณต้องซื้อทีละ 5 ชิ้น" หรือ "ในปริมาณน้อยสุดคือ 5 ชิ้น") หากราคา 5,000 ก็หมายความว่าการประมูลที่ชนะจะเป็น 25,000 (5,000 x 5)

ราคาประมูลสูงสุด

ไม่มีราคาสูงสุด ทุกรายการจะขายถ้ามีผู้เสนอใกกว่าราคาขั้นต่ำ . ผู้ประมูลอาจจะเสนอราคาอัตโนมัต.

ราคาประมูลต่ำสุด

ราคาขั้นต่ำที่ทางผู้ขายสามารถขายได้ ซึ่งอาจจะไม่มีการประมูลที่ได้ตามนั้น ราคาขั้นต่ำอาจจะเป็น ราคาที่เปิดประมูล หรือ ราคาที่สามารถขายได้.

รูปแบบการประมูลแบบหลายล็อต หลายราคาขาย

รูปแบบการประมูลนี้มีไว้สำหรับผู้ขายสินค้าหลายรายการ เพื่อผู้ซื้อหลายราย และขายแบบหลายราคา นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำกหรับผู้ขายที่จะขายสินค้าได้สูงขึ้น สำหรับหลายล็อต

เสนอราคาอัตโนมัต ไม่เข้ากับรูปแบบประมูล.กรอกราคาซื้อที่คุณสามารถจ่าย (ถ้าหากว่าราคาสูงกว่าราคาขั้นต่ำ, และไม่มีผู้ซื้อรายอื่นให้ราคาสูงสุดอีกแล้ว).

ผู้ประมูลทั้งหมดให้ราคามากกว่าราคาต่ำสุด รายการประมูลจะแสดงว่าไม่ได้ราคาต่ำสุด "ราคาไม่ถึงกำหนดราคาขั้นต่ำ"

ตัวอย่าง: ตัวอย่าง เครื่องกลึง สาม เครื่อง เปิดราคาตั้งแต่ 5000 ต่อเครื่อง แต่ซ่อนราคาขั้นต่ำไว้ 12000 ต่อ เครื่อง

ผู้ประมูล เสนอ8000 ผู้ประมูลเสนอ 12000 ผู้ประมูลเสนอ 15000

ผู้ประมูล B และ ผู้ประมูล C จะตกลง. ผู้ประมูล A จะถูกปฏิเสธถ้าไม่ถึงราคาขั้นต่ำ

ราคาที่จะเสนอครั้งต่อไปคือ 8,100.00 (ใช้ราคามาตราฐานในการเสนอเพิ่ม). ส่วนที่เพิ่มเติม ,ตั้งแต่ราคาสินค้ายังไม่ถึงราคาขั้นต่ำ, ทรัพย์สินจะแสดง "ไม่ถึงราคาขั้นต่ำ."

ถ้าการประมูลปิด, ผู้ประมูล B and ผู้ประมูล Cจะได้รับราคาที่ลงไว้ . โปรดจำ ถ้าไม่มีการประมูลอัตโนมัติและลงราคา คุณจะต้องรับผิดชอบ และชำระเงิน ระบบจะไม่เพิมราคาอัตโนมัติ เหมือนประมูลอื่น

ถ้า ผู้ประมูล D เสนอ ราคา 13,000 สำหรับ 2 รายการ , ผู้ประมูล D จะได้ เครื่องกลึง 2 เครื่องในราคาเครื่องละ 13,000. ผู้ประมูล C จะชนะการประมูล 1 เครื่อง ในราคา 15,000. ผู้ประมูล A และ ผู้ประมูล B หยุดประมูล. เครื่องกลึงทั้งหมด มีผู้เสนอราคามากกว่าราคาขั้นต่ำ , รายการทรัพย์สินจะมีการแจ้ง "ผ่านราคาขั้นต่ำ " ผู้เสนอราคาต่อไปคือ 13,200.00 ( ใช้ราคาเพิ่มมาตราฐาน ).

รูปแบบการประมูลแบบขายหลายล็อตพร้อมกันในราคาเดียว

ลักษณะการประมูลนี้ สำหรับผู้ขายที่ต้องการขายมากกว่าหนึ่งรายการให้กับประชาชนในราคาเดียวกัน นี่คือการช่วยเหลือผู้ขายผู้ต้องการความเรียบง่ายสำหรับราคาที่ขายให้กับผู้ซื้อ ซึ่งสามารถช่วยได้เมื่อขาย 100 รายการ ของแต่ละล๊อต

ผู้ชนะการประมูลทั้งหมดยอมจ่ายราคาประมูลต่ำสุด จอง). ราคาประมูลต่ำสุดจะถูกส่งไปยังผู้ชนะการประมูลโดยการเรียงลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุดในราคาที่เขาเต็มใจจ่าย ราคาสุดท้ายคือราคาประมูลต่ำสุดและจะเป็นราคาขายที่ต้องจ่าย

ผู้ประมูลสามารถปฏิเสธล็อตนั้นได้ หากซื้อตามจำนวนที่ต้องการไม่ได้

ผู้ประมูลราคาสูงส่วนใหญ่จะได้รับล็อตตามจำนวนที่ขอ และในสถานการณ์ที่มีผู้ซื้อมากกว่าจำนวนรายการที่ขาย ผู้ซื้อที่เข้ามาประมูลเร็วที่สุดจะชนะการประมูล

ตัวอย่าง มีของ10 ล็อต ตั้งราคาขั้นต่ำ ล็อดละ 500 มีผู้ประมูล 9 คน เสนอราคาล็อตละ 1000 ( ตั้งเสนอราคาอัตโนมัติ ใว้ 500 ) ผู้ประมูลรายหนึ่ง เสนอราคา 2 ล็อต ล็อตละ 500 (รวมเสนอราคา 1000 )ผู้ประมูลทั้งหมดจะจ่าย 500 และผู้ประมูลรายสุดท้าย ( ล็อตละ 500 คนละ 2 ล็อต ) ได้แค่ล็อตเดียว

ตัวอย่าง2 มีของ10 ล็อต ตั้งราคาขั้นต่ำ ล็อดละ 750 และเพิ่มครั้งละ 100 มีผู้ประมูลรายหนึ่ง ให้ราคา 2000(ต่อล็อต ตั้งประมูลอัตโนมัติ ล็อตละ 750 ) มีผู้ประมูล 6 คนเสนอราคาล็อตละ 1000 ต่อคนต่อล็อต (ตั้งเสนอราคาอัตโนมัติ ใว้ 750 ) แต่มีผู้ประมูลรายหนึ่งประมูลที่ 750

ทั้งหมด 10 ล็อต สามารถเสนอราคาต่อไป คือ 850 ถ้าปิดประมูลวันนี้ ทุกรายการอาจจะขายที่ล็อตละ 750

แต่ถ้าผู้ประมูลรายหนึ่ง เสนอราคา 3 ล็อต ล็อตละ 1000 การเสนอราคาของเข้าอาจจะได้รับเพียงรายการเดียว ( แล้วอีก 2 ล็อตอาจจะถูกปรฏิเสธ เพระเขาได้เสนอราคาแล้วที่ 1000 ) แต่รายการทั้งหมด อาจจะขายได้ ล็อตละ 1000

ราคาประมูลที่ใช้ได้ถัดไป

ราคาต่ำสุดที่คุณต้องประมูลเพื่อให้เป็นผู้ประมูลสูงสุดในปัจจุบัน

การประมูลแบบออนไลน์

An Online Auction is a live auction sale carried out from our website international.go-dove.com that closes at a given time on a given day (unless extended). Each asset or assets for sale are listed in a catalogue along with full specification and photographs. Bidders can (free of charge) bid on any or all lots available for sale up until the sale closes in real time from an internet connection anywhere in the world.

การประมูลแบบออนไลน์ เป็นกระบวนการง่ายซึ่งผู้ขายเองก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการอะไรมากนัก GoIndustry DoveBid จึงขอเสนอการบริการที่ครบวงจรนี้ให้กับลูกค้าของเรา รวมถึง

  • เราจะทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฟ้นหาแต่ลูกค้าที่มีศักยภาพ
  • รายการทรัพย์สิน และมูลค่าทรัพย์สินที่แม่นยำ นำมาซื่งการเขียนรายการข้อมูล การกำหนดราคา และการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอลล์
  • •ดู สถานที่ ประมูล และ รายการ
  • การจัดการในระหว่างการประมูลและการบริหารอีเมล
  • เมื่อเสร็จสินการประมูล เราส่งมอบใบแจ้งหนี้ เก็บเงิน และ ชำระให้เจ้าของทรัพย์สิน
  • การบริหารการลบสินทรัพย์
  • การรายงานโดยละเอียด

การขายประมูลแบบออนไลน์ ทรัพย์สินสามารถอยู่ต่างสถาที่ แต่สามารถขายพร้อมกันได้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทโกอินดัสตรี โดฟบิด ส่งอีเมลล์ไปที่ SellerSupport@Go-Dove.com

การประมูล ณ ที่ตั้ง

เราเรียกราคา เสนอ;ประมูลสดด้วยวาจา&เสนอ;. นี่คือตำนวน การประมูล ณ สถานที่นั้น นั้น ต่อหน้าคนหมู่มาก ผู้ดำเนินการประมูล จะเรียกราคาจากผู้เสนอเอง.

การประมูลเริ่มต้น

เรียกอีกอย่างว่า "ราคาเริ่มต้น" เป็นราคาขั้นต่ำที่ทางผู้ขายได้แจ้งไว้ ผู้ประมูลจะต้องเสนอราคาให้มากกว่าหรือเท่ากับราคาบังคับขั้นต่ำนี้ จึงจะเป็นผู้ให้ราคาสูงสุด

การขายแบบใช้สัญญาส่วนตัว การขายแบบเจรจาต่อรอง การชำระบัญชี

หากต้องการยื่นประมูลหรือมีข้อเสนอ ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในการขายนั้นๆ บุคคลดังกล่าวจะเจรจาตกลงเงื่อนไขการขายระหว่างคุณและเจ้าของทรัพย์สิน "การขายแบบเจรจาต่อรองที่มีกำหนดวันที่แน่นอน" จะมีระยะเวลาสิ้นสุดการขาย

การเสนอราคาล่วงหน้า (สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมในงานประมูลได้)

การเสนอราคาก่อนการประมูล เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมในงานประมูลได้ สำหรับการประมูลในสถานที่จริงและเว็บแคสท์เท่านั้น

ราคาประมูลทั้งหมดถือเป็นสิ้นสุดและเป็นข้อผูกมัด โปรดอ่านคำอธิบายอีกครั้งและตรวจสอบปริมาณใหม่ก่อนการยื่นประมูล

ราคาที่ประมูลจะไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการประมูลและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่เราได้แจ้งไว้แล้วในโบร์ชัวร์หรือเว็บไซด์ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะแสดงให้เห็นในใบแจ้งหนี้หลังจากที่คุณประมูลได้แล้ว

ไม่มีการรับประกันสำหรับการขายได้ของสินค้าที่กำลังขายทอดตลาด หรือความเหมาะสมของสินค้าสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ

การเตรียมการสำหรับการย้ายและการจัดส่งสินค้าที่ซื้อจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว ตามกฎเกณฑ์และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการขาย

การเสนอราคาล่วงหน้า คุณจะต้องมีการวางเงินมมัดจำ 25% ของราคาที่เสนอ หากประมูลได้เงินส่วนนี้จะกลายเป็นค่าสินค้า แต่หากประมูลไม่ได้ทางเราจะคืนเงินให้

ผู้ขายทอดตลาดเป็นผู้กำหนดราคา ราคาประมูลเริ่มต้น (ราคาต่ำสุด) ส่วนเพิ่ม และจำนวนต่ำสุดของสินค้าที่คุณต้องซื้อจะมีการกำหนดโดยผู้ขายทอดตลาด เมื่อนำเสนอสินทรัพย์สำหรับการขาย ทั้งหมดเกิดขึ้นในเรียลไทม์

ผู้ขายทอดตลาดเป็นผู้กำหนดผู้ชนะ ผู้ขายทอดตลาดเป็นผู้กำหนดว่าจะยอมรับการประมูลแทนเมื่อใด ตามดุลยพินิจของผู้ขายทอดตลาดแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ คำประกาศของผู้ขายทอดตลาด ณ เวลาที่ขายล็อตสินค้ามีความสำคัญมากกว่าเอกสารที่เผยแพร่ทั้งหมด ไม่มีตัวแทนสำหรับการเข้าร่วมในการประมูล

การประมูลของคุณอาจหายไปหรือปิดก่อนหน้านี้ อย่าประมูลอีกครั้ง เมื่อใดก็ตามที่มีการเพิ่มแค็ตตาล็อกสินทรัพย์ใหม่ที่เว็บไซต์ การประมูลแทนทั้งหมดที่สัมพันธ์กับแค็ตตาล็อกก่อนหน้านี้จะถูกลบออกจากเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม GoIndustry DoveBid ยังคงมีเร็กคอร์ดของการประมูลนี้ (ในรูปแบบของอีเมลยืนยัน) และจะนำเสนอเร็กคอร์ดดังกล่าวให้แก่ผู้ขายในวันที่จัดการขาย

ต่ำสุด การประมูลแทน (ราคาคูณปริมาณ) ต้องมากกว่าราคาต่ำสุดที่ระบุไว้ (โดยปกติคือ USD$200.00 สำหรับการประมูลแต่ละรายการ) เนื่องจากการประมวลผลการประมูลแทนแต่ละรายการเป็นงานที่ต้องทำด้วยมือ ดังนั้นจึงมีการกำหนดราคาต่ำสุดนี้เพื่อสกัดกั้นการประมูลในราคาต่ำๆ ที่เป็นไปไม่ได้จำนวนมาก และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการการประมูลที่สำคัญที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ โชคไม่ดีที่หลายคนคิดว่าพวกเขาสามารถชนะการประมูลสินค้าจำนวน 1,000 หน่วยในราคาเพียง 200 - โปรดพิจารณามูลค่าที่เป็นไปได้ก่อนที่จะยื่นประมูล หากต้องการยื่นประมูลในราคาที่ต่ำกว่าราคาต่ำสุดที่ระบุไว้ คุณต้องไปเข้าร่วมการประมูลด้วยตนเองในวันที่จัดการขาย

พร้อมใช้งานในเวลาที่จำกัด การประมูลแทนจะ "ปิด" ก่อนที่การขายจะเริ่มต้น เพื่อให้ทีมงานของเรามีเวลาเตรียมการสำหรับการขาย - โดยปกติคือปิดก่อนหน้า 19 ชั่วโมง แต่เวลานี้อาจแตกต่างกันไปตามการขายแต่ละรายการ ในเช้าของวันที่จัดการขาย ผู้จัดการบัญชีจะแจ้งให้ผู้ขายทอดตลาดทราบถึงการประมูลแทนต่างๆ GoIndustry DoveBid ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธแบบฟอร์มการประมูลแทนที่ไม่สมบูรณ์หรือที่ล่าช้า

การประมูลอัตโนมัติ ทางผู้ขายทอดตลาดจะทำการประมูลแทนคุณจนถึงจำนวนเงินที่คุณระบุไว้เพื่อให้ชนะการประมูลสินค้า ถ้าผู้ขายทอดตลาดทำการประมูลแทนคุณและชนะการประมูลในราคาเพียง 1,000 (ในขณะที่จำนวนเงินคุณระบุไว้คือ 3,000) คุณจะจ่ายเงินเพียงแค่ 1,000 เท่านั้น

ผู้ชนะการประมูลเท่านั้นถึงจะได้รับแจ้ง . ถ้าคุณเป็นผู้ชนะ ในการประมูลสด หรือ เว็ปคาส (หรือผู้ดำเนินการประมูลชี้ขาดว่าคุณเป็นผู้ให้ราคาสุงสุด), โกอินดัสตรี โดฟบิด จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ท่านภายใน 48 ชั่วโมง หรือ เมื่อสิ้นสุดการขาย

ถ้าคุณต้องการหนื่ง ให่เสนอแค่ครั้งเดียว. For "runs" (มากกว่าหนื่งตารายการเหมือนกัน ),โดยปรกติผู้ดำเนินการประมูลจะให้ผู้เสนอราคาสุงสุดr "single units" ใช้ผู้ประมูลในห้อง,บนเว็ปเคส, จากตัวแทนประมูล - ตามลำดับ

ผู้ดำเนินการประมูลจะอณุญาตผู้ที่ประมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมีสิทธิ์เลือกรายการที่ต้องการ (มีรายการให้เลือก) ถ้ามีรายการที่เหลือ ผู้ที่ให้ราคาสูงสุดในห้องประมูลหรือเว็ปเคสสามารถเลือกได้

ถ้าไม่มีผู้สนใจซื้อสินค้าหนึ่งรายการที่ราคานั้น โดยปกติ ผู้ขายทอดตลาดจะเสนอขายสินค้านั้นเป็นกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น 3 คูณเงิน) ในตัวอย่างนี้ ผู้ประมูลต้องได้รับสินค้าสามรายการขึ้นไปสำหรับราคาสูงสุดที่กำหนด การประมูลแทนในสินค้ารายการเดียวจะไม่ได้รับความสนใจเมื่อผู้ขายทอดตลาดนำเสนอการขายสินค้าเป็นกลุ่ม

โปรดทราบว่า GoIndustry DoveBid จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการขายที่ผ่านๆ มา เราไม่สามารถบอกคุณได้ว่าสินค้าเหล่านี้มีการขายไปในราคาเท่าไร

หากต้องการใช้บริการ การเสนอราคาล่วงหน้า คุณจะต้องอยู่ในหน้าของรายการสินค้านั้นๆ โดยการไปที่หน้านั้น 1) คลิกรายการทรัพย์สินจากหน้ารายละเอียดงานประมูล และ 2) เลือกสินค้าที่คุณต้องการจะประมูล

ถ้างานประมูลนั้นยอมรับในการเสนอราคาล่วงหน้า จะมีช่องให้คุณใส่ราคาและจำนวนสินค้าอยู่ด้านล่างของหน้า

ส่งราคาที่จะเสนอล่วงหน้าทางอีเมลไปยังผู้จัดการบัญชีที่ดูแลการขายนั้นๆ (โดยการคัดลอกถึงคุณและทีมบริการลูกค้าของเรา)

จำนวน

การประมูลหลายล็อตพร้อมกัน ผู้ประมูลอาจจะเลือก บางล็อตหนือมากกว่า แล้วแต่จะตกลง ปริมาณเล็กน้อย. การประมูลหลายล็อตพร้อมกัน ผู้ประมูลอาจจะเลือก บางล็อตหรือมากกว่า แล้วแต่จะตกลง ปริมาณเล็กน้อย. ถ้าคุณตรวจสอบ "ใช่ " คุณจะได้รับประโยชน์มากมาย . ถ้าคุณพูด "ไม่" ( ไม่ต้อง ทำเครื่องหมาย ) คุณต้องบอกระบบ , "ฉันต้องการทั้งหมด หรือ ไม่ต้องการ ." ถ้าคุณประมูลไม่ได้เลย ในจำนวนที่จำหน่าย รายการที่คุณเสนอทั้งหมด ถือว่าจบสิ้น

ราคาที่ขั้นต่ำ

The price at which the Seller is obligated to sell the asset. Reserve Prices are set by the seller, are optional, and act to protect the seller's financial interest in an asset. Reserve Prices are not a valuation of an asset and may be set by the Seller above or below the market price for the item.

แม้ว่าราคาที่อนุมัติขายจะไม่ได้แจ้งไว้ แต่ผู้ประมูลก็สามารถทราบได้ว่าราคาประมูลของตนตรงกับราคาสำรองหรือไม่ได้ โดยดูที่หน้ารายละเอียดของสินค้า

If the highest bid is below the Reserve Price, the Seller may, at his discretion, sell the asset at that price during the auction, but is not obligated to do so. Bidders on a lot that failed to meet or exceed its reserve may be contacted in this regard following the close of the sale.

ปิดซองยื่นประมูล - การเสนอราคาแบบยื่นซอง

ผู้เสนอราคาได้ครั้งเดียว ไม่สามารถรู้ราคาของบุคคลอื่น เมื่อถึงเวลาปิดประมูล ใบราคาเปิดในเวลาเดีวยกัน ผู้ขายจะตัดสินใจยอมรับในราคาใหน ผู้ชนะต้องให้ราคาสุงสุด

รูปแบบการประมูลล็อตเดียว

แบบการประมูลนี้ผู้ขายต้องการขายอันเดียว หน่วย หรือ อีกอัน ล็อต แบบการประมูลนี้ผู้ขายต้องการขายอันเดียว หน่วย หรือ หนึ่ง ล็อต สำหรับราคาเดี๋ยว ผู้ประมูลรายเดียว ในหนึ่งล็อตอาจจะมีทรัพย์หลายรายการ ขายราคาเดียว หรือ อาจจะ รายการเดียว ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของทรัพย์สิน

การขายโดยวิธีเจรจาต่อรองราคา

ในการขายเจรจาต่อรอง (Negotated Sale หรือ Private Treaty Sale) ผู้ซื้อจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ โกอินดัสตรี โดฟบิด โดยตรง เพื่อทำการซื้อทรัพย์สิน ที่ท่านสนใจโดยเจรจาซื้อจากเจ้าหน้าที่ของเรา

หน่วย

หัวข้อเดียว ดูรายการ.

รายการเฝ้าดู

ถ้าต้องการดูการประมูลในบางรายการ ให้ ดู เฝ้าดูรายการที่น่าสนใจ ซึ่งมีประโยชน์ ต่อทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย สามารถ รวมรายการ ที่แตกต่าง หัวข้อได้ในหน้าเดียวกัน (ต้องลงทะเบียน )

ท่านสามารถเก็บรายการที่ท่านซื้อในแต่ละ Event ไว้ในรายการซื้อรวมของท่านได้มากเท่าที่ต้องการ

ถ้าต้องการเพิ่มสินค้าในรายการ แค่กด เพิ่มรายการที่เฝ้าด มีไอคอน ด้านบนขวา ของแต่ละรายการ . จัดการรายการ จากบัญชีของคุณ หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ

การประมูลแบบ เว๊ปแคส

การประมูลผ่านเว็ปแคสของโกอินดัสตรี โดฟบิด ได้เปลียนแปลงแก้ไขจาก การประมูลแบบยกมือ การขายทอดตลาดเริ่มตั้งแต่ ศตวรรษ ที่ 21 การให้บริการ การประมูลขายทรัพย์สินทั่วโลก ซึ่งผู้ซื้อ สามารถประมูลพร้อมกับผู้ซื้อรายอื่นในเวลาเดียวกัน

โปรดสังเกตการบริการโกอินดัสตรี โดฟบิด มีสองแบบ 1 อินเตอร์เนต และ 2 ประชุมทางโทรศัพท์.

การให้บริการซื้อ-ขาย แบบออนไลน์และ "เรียลไทม์" ของโกอินดัสตรี ช่วยให้การขายทรัพย์สินของผู้ขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ราคาสูงสุด เพราะเราเสนอให้ผู้แก่ผู้ซื้อทั้งทางอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ทั้วโลก

ผู้ซื้อสามารถเข้าร่วมประมูลทรัพย์สินได้ทางออนไลน์อย่างง่ายดาย โดยเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การประมูลแบบแวบแคสท์ (Webcast) ถูกออกแบบมาให้ความสะดวกแก่ผู้ซื้อที่ไม่สามารถไปร่วมประมูลด้วยตัวเองได้

การประมูลผ่านการสื่อสารแบบมีภาพและเสียงของบริษัทโกอินดัสตรี โดฟบิด แต่ละอัน ท่านสามารถดาวน์โหลดแคตาล็อครายละเอียดและรูปภาพของทรัพย์สินที่ประมูลได้ฟรีจากเวปไซท์ของเรา หรือสามารถซื้อได้จากสถานที่ประมูล

Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com