ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

ตัวช่วยในการประมูลเว็บแคสท์

โปรดทราบว่า โกอินดัสตรี โดฟบิดดำเนินการประมูลโดยผ่านการกระจายข้อมูลภาพและเสียงผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นมี 2 ระบบคือ 1) การประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์ และ 2) การประมูลระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ผ่านโปรแกรมขนาดเล็กที่เรียกว่าเว็บแคสต์ ซึ่งจะมีการส่งสัญญาณข้อมูลภาพและเสียงผ่านทางอินเตอร์เน็ตพร้อมกัน ในหน้าเว็บที่เปิดขายจะระบุไว้ชัดเจนว่าจะใช้วิธีการแบบใด

 1. การล็อกอินเข้าสู่ระบบ
 2. การทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
 3. การล็อกอินในประมูล
 4. โปรแกรมประมูลขนาดเล็กระบบเว็บแคสต์ผ่านอินเตอร์เน็ตออนไลน์
 5. การประมูล
 6. การประมูลของผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประมูล/การประมูลแทน

ลงชื่อเข้าสู่ระบบสำหรับการประมูลผ่านเว็บแคสต์

 • เลือกรายการประมูลที่คุณต้องการเข้าร่วมเสนอราคา
 • คลิกปุ่ม “ลงทะเบียนสำหรับเว็บแคสต์”
 • ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ ยอมรับเงื่อนไขและรับหมายเลขผู้ประมูล
 • การที่จะประมูลออนไลน์ได้นั้น คุณจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ หมายเลขประมูลที่ได้รับจากการลงทะเบียน ณ สถานที่ประมูลจริงไม่สามารถนำมาประมูลออนไลน์ได้
 • หากคุณเคยลงทะเบียนประมูลกับโกอินดัสตรี โดฟบิดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้เลือก “ล็อกอินเข้าสู่ระบบ” แต่หากคุณยังไม่เคยลงทะเบียนกับโกอินดัสตรี โดฟบิด คุณจะต้องเลือก “ลงทะเบียน” และกรอกข้อความในขั้นตอนการลงทะเบียนให้ครบถ้วน โปรดแน่ใจว่าทำตามขั้นตอนทั้งสองอย่างครบถ้วน
 • กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับแบบฟอร์มการชำระเงิน และส่งโทรสารกลับมายังหมายเลขโทรสารที่ระบุไว้บนฟอร์ม (หน้านี้จะปรากฏขึ้นอัตโนมัติ เมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการขาย) อีเมล์จะถูกส่งไปยังคุณเพื่อยืนยันขอบคุณที่ลงทะเบียนกับเรา
 • เมื่อได้รับฟอร์มเกี่ยวกับรายเละเอียดการชำระเงินแล้ว ขั้นตอนการอนุมัติจะเริ่มขึ้น อีเมล์จะส่งไปหาคุณอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมประมูล

การทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

เราแนะนำให้คุณทำการทดสอบแบบง่ายๆนี้ การทดสอบจะช่วยระบุปัญหาการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณล่วงหน้าก่อนการขาย

 • คลิกตามลิงค์ที่ให้มานี้: ทดสอบการเชื่อมต่อกับเว็บแคสต์
 • คุณจะได้รับใบรับรองการยืนยันตัวบุคคลจากโกอินดัสตรี โดฟบิด นี่คือสิ่งที่สำคัญมาก คุณจะต้องยอมรับการยืนยันนี้ (ดูตาราง 1a หรือ 1b ข้างล่าง)
 • หน้าต่างข้อความ จะปรากฏขึ้นมา และทำการติดตั้งโดยอัตโนมัติเพื่อทดสอบระบบ
 • หากการทดสอบล้มเหลว โปรดติดต่อเราโดยใช้หมายเลขที่ปรากฏในหน้าต่างเว็บ
Webcast screenshot Webcast screenshot
ภาพที่ 1a -ข้อความเตือนเรื่องระบบความปลอดภัยของไมโครซอฟต์ ภาพที่ 1b – ข้อความเตือนเรื่องระบบความปลอดภัยของซัน

กลับสู่ด้านบน

การล็อกอินเข้าสู่ระบบในวันประมูล

 • เลือกรายการประมูล ที่คุณต้องการจากหน้าเว็บ หรือเลือกจาก “บัญชีของฉัน” จากหน้าเว็บ
 • ทำให้สถานะการเป็นสมาชิกใช้งานได้ โดยคลิกที่ลิงค์ “เสนอราคาที่นี่” ที่ปรากฏข้างใต้ปุ่ม “ลงทะเบียนสำหรับเว็บแคสต์”
 • หากคุณยังไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ จะต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยการใช้ชื่อที่ลงทะเบียนกับโกอินดัสตรี โดฟบิดและระหัสผ่านเสียก่อน
 • คุณจะได้รับใบรับรองการยืนยันตัวบุคคลจากโกอินดัสตรี โดฟบิด (เช่นเดียวกับรูปภาพที่ 1a หรือ 1b ที่แสดงด้านบน) นี่คือสิ่งที่สำคัญมาก คุณจะต้องยอมรับการยืนยันนี้
 • โปรแกรมเล็กๆที่แสดงหน้าการประมูลจะปรากฏขึ้นเองอัตโนมัติ (ภาพที่ 2 ด้านล่าง)

Webcast screenshot

รูปภาพที่ 2 - โปรแกรมแสดงหน้าการประมูล GoWebcast

กลับสู่ด้านบน

โปรแกรมการประมูล บนเว็บ

โปรแกรมขนาดเล็กเพื่อการประมูลบนเว็บนั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนของข้อมูล และส่วนที่เป็น โปรแกรมขนาดเล็กสำหรับประมูลซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาจาวา โปรแกรมนี้ถูกเรียกใช้จากหน้าเว็บไซต์

ส่วนที่เป็นข้อมูล
ส่วนนี้ประกอบด้วยแถบคุณสมบัติ 4 รายการคือ แค็ตตาล็อก ล็อตของฉัน รายละเอียดการขาย และเมนูช่วยเหลือ หน้าเพจเหล่านี้จะเป็นอิสระจากโปรแกรมขนาดเล็กที่ใช้ในการประมูล

แคตตาล็อก
แค็ตตาล็อกของการประมูลทั้งหมดจะถูกแสดงไว้ที่นี่ คุณจะสามารถเลือกจำนวนล็อตที่คุณต้องการได้ตามต้องการ เมื่อคลิกล็อตใดๆที่ต้องการ รูปภาพขนาดเต็มของล็อตนั้นจะปรากฏขึ้นมา
(โปรดทราบ: การแสดงภาพเต็มขนาดจะลดประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเตอร์เน็ต

ล็อตของฉัน
ในส่วนนี้จะประกอบด้วย รายการที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่ารายการใดบ้างที่คุณชนะการประมูล คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้พร้อมด้วยล็อตที่ได้รับการยืนยันในวันถัดจากการประมูลสิ้นสุด เพื่ออ้างอิง คุณสามารถพิมพ์รายการในหน้านี้เก็บไว้ได้เพื่อใช้ในการยืนยัน โดยคลิกปุ่ม “พิมพ์” ปุ่มนี้แสดงอยู่ด้านใต้ของล็อตที่ประมูลได้

รายละเอียดการขาย
ข้อมูลเกี่ยวกับการขายในครั้งที่คุณเข้าร่วมประมูล จะแสดงอยู่ภายใต้แถบรายละเอียดการขาย

วิธีใช้
ข้อมูลที่มีจะช่วยเหลือคุณได้เมื่อคุณประสบปัญหาใดๆจากการใช้งาน อย่างไรก็ตาม หากปัญหาที่คุณเจอมิได้ถูกรวบรวมไว้ ณ ที่นี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคตามหมายเลขโทรศัพท์ดังที่ปรากฏ

โปรแกรมขนาดเล็กเพื่อการประมูลบนเว็บ
ในโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อการประมูลบนเว็บนั้น ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) ส่วนคำอธิบายของล็อตที่เปิดประมูล 2) ส่วนการเสนอราคาประมูล 3) ส่วนข้อความ (คุณอาจจะต้องการดูภาพทั้งหมดได้โดยคลิกที่ ดูภาพ ขณะอ่านข้อความไปด้วยก็ได้)

ส่วนคำอธิบายของล็อตที่เปิดประมูล

 • ล็อตหมายเลขที่กำลังเปิดประมูลจะแสดงในขณะที่กำลังมีการประมูลล็อตนั้น ข้อความสำคัญเกี่ยวกับล็อตที่กำลังจะถูกขายแสดงให้เห็นด้วยเช่นกัน โดยแสดงอยู่ช่องบนสุด(สีเขียว)ของโปรแกรม
 • มุมบนด้านซ้ายของล็อตที่กำลังเปิดประมูลจะแสดงให้เห็นรูปภาพ (หากมีหลายรายการที่ขายพร้อมกัน รูปภาพจะเปลี่ยน และหมายเลขล็อตก็จะระบุอยู่ที่มุมขวาด้านใต้ของภาพนั้นๆ)
 • ที่มุมขวาของภาพ จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับล็อตนั้นๆไว้

ส่วนการประมูล

 • ด้านซ้ายของส่วนการประมูล ราคาปัจจุบันที่มีผู้เสนอจะแสดงให้เห็น นี่คือราคาสูงสุดที่ผู้ดำเนินการประมูลได้รับในการประมูลล็อตนั้น คุณจะมองเห็นได้ในทันทีว่า ราคาสูงสุดในขณะนั้นมาจากกการเสนอราคาของผู้ประมูลในห้องประมูลหรือการประมูลผ่านระบบออนไลน์
 • ด้านล่างของราคาปัจจุบันที่กำลังประมูลจะมีช่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างตราประเทศนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางให้ทราบราคาประมูลโดยคร่าวๆเท่านั้น ใบแจ้งหนี้ทุกรายการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนหลักที่กำหนดไว้ในการประมูล
 • มุมขวาจะมีปุ่ม “เสนอราคา” เหนือปุ่มนี้จะมีปุ่ม “ขอราคา” ปุ่มนี้จะหมายถึงราคาที่ผู้ดำเนินการประมูลกำลังเรียก คุณสามารถที่จะกรอราคาด้วยตัวคุณเอง แต่โปรดจำไว้ว่า ผู้ดำเนินการประมูลจะอาจจะไม่ยอมรับราคาที่คุณเสนอไป นอกเหนือไปจากราคาที่ผู้ดำเนินการประมูลกำลังขอเพิ่ม
 • ส่วนสุดท้ายของการประมูลคือ ส่วนสถานะการประมูล ในช่องนี้ชี้ให้เห็นว่าคุณชนะล็อตที่กำลังประมูลหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ง่ายต่อการเข้าใจและสะดวกต่อการใช้ นี่คือสถานะที่จะบอกคุณได้ว่า:
คุณคือผู้เสนอราคาสูงสุด
 • คุณคือผู้เสนอราคาสูงสุดในปัจจุบัน


คุณไม่ใช่ผู้สนอราคาสูงสุด
 • คุณยังไม่ใช่ผู้เสนอราคาสูงสุด โปรดเสนอราคาเพิ่ม


ขอแสดงความยินดี คุณชนะการประมูลล็อตนี้
ราคาสูงสุดที่คุณชนะคือ 40 ยูโร
 • คุณชนะการประมูลล็อตนี้


ราคาที่คุณเสนอไป ได้รับการบันทึกโดยผู้ดำเนินการประมูลแล้ว
ราคาที่เสนอคือ 10 ยูโร
 • คุณคือผู้ชนะการประมูลในล็อตที่มีการขายโดยมีเงื่อนไขบางประการกำหนดไว้ (โปรดอ่านรายละเอียดใน เงื่อนไขการขาย ด้านล่าง)


ส่วนข้อความ

 • คำประกาศสำคัญและข้อความของผู้ดำเนินการประมูลแสดงอยู่ที่ด้านล่างของโปกรมการประมูล ข้อความเหล่านี้จะถูกส่งไปให้กับผู้เข้าร่วมประมูลกับโกเว็บแคสต์ (GoWebcast) ทุกราย และเป็นการสื่อสารทางเดียวเท่านั้น

กลับสู่ด้านบน

การเสนอราคา

การเสนอราคาประมูล กระทำได้ง่ายเพียงแค่ คลิกปุ่ม “เสนอราคา” การกระทำดังกล่าวจะส่งข้อความ “ขอราคา” ซึ่งแสดงอยู่เหนือช่องดังกล่าว สำคัญมากที่คุณจะต้องเสนอราคาต่อไปด้วยตัวของคุณเอง โดยการคลิกในช่อง “เสนอราคา” และพิมพ์ราคาที่คุณต้องการลงไป เมื่อคุณระบุราคาที่เสนอไปแล้ว คุณสามารถคลิกปุ่มยืนยัน “เสนอราคา" โปรดทราบ: ผู้ดำเนินการประมูลอาจจะไม่รับการเสนอราคาเพิ่มของคุณ และไม่สามารถยอมรับการเสนอราคาใดๆที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 50% จากราคาที่ผู้ดำเนินการประมูลกำลังเรียกการเสนอราคาอยู่

การขายแบบมีเงื่อนไข
การขายที่เสนอทางเลือกให้ซื้อล็อตใดล็อตหนึ่งได้
หากคุณคือผู้ชนะการประมูลในล็อตที่เปิดให้เลือกซื้อได้ คุณจะได้รับหน้าต่างข้อความ ที่เสนอล็อตอื่นๆในราคาเดียวกัน ที่คุณอาจต้องการซื้อ (ดูตารางรูปภาพที่ 3 ด้านล่าง) คุณเพียงแค่พิมพ์ล็อตที่คุณต้องการซื้อ แล้วคลิกปุ่ม “ส่งข้อความ” คุณมีเวลาตอบกลับภายใน 20 วินาที หากคุณไม่ตอบกลับภายในเวลาที่กำหนด คุณจะได้รับล็อตแรกโดยอัตโนมัติจากจำนวนล็อตที่เปิดขาย

Webcast screenshot

ภาพที่ 3 - หน้าต่างข้อความของล็อต "ล็อตที่เปิดให้เลือกซื้อได้"

การซื้อโดยวิธี “เลือกซื้อ” เป็นรายล็อต
หากคุณเป็นผู้ชนะการประมูล ในล็อตที่เปิดให้เลือกล็อตใดก็ได้ คุณจะได้รับหน้าต่างข้อความที่ขอให้คุณเลือกล็อตใดล็อตหนึ่ง ในราคาเดียวกันต่อจำนวนล็อตที่คุณต้องการซื้อ (ดูตารางภาพที่ 4 ด้านล่าง) คุณเพียงแค่ทำเครื่องหมายในช่องล็อตที่คุณต้องการซื้อ หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม “ส่งข้อความ” คุณมีเวลาตอบกลับภายใน 20 วินาที หากคุณไม่ตอบกลับภายในเวลาที่กำหนด คุณจะได้รับล็อตแรกโดยอัตโนมัติจากจำนวนล็อตที่ขายทั้งหมด

Webcast screenshot

รูปภาพที่ 4 - หน้าต่างข้อความล็อต “เลือกซื้อ” เป็นรายล็อต

การประมูลขายบางล็อตที่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้

ล็อตใดที่ผู้ขายกำหนดเงื่อนไขการขายไว้ว่าการขายจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ขายเสียก่อนหลังจากการประมูลสิ้นสุดลง หากคุณคือผู้เสนอราคาสูงสุดในล็อตนั้น ผู้ดำเนินการประมูลจะจดราคาที่คุณเสนอไว้ เมื่อล็อตนั้นได้รับการอนุมัติให้ขายได้แล้ว คุณจะได้รับการยืนยันกลับจากผู้ดำเนินการประมูล ภายใต้แถบสถานะ “ล็อตของฉัน” ล็อตเหล่านี้จะแสดงสถานะ “ใช่” ในช่อง “ขายภายใต้เงื่อนไข” โปรดให้ความสำคัญต่อปริมาณชิ้นที่มีการเสนอให้เลือกซื้อโดย “ล็อตที่เปิดให้เลือกซื้อได้” หรือ “เลือกซื้อเป็นรายล็อต”

“จำนวนชิ้นคูณจำนวนเงินที่คุณประมูลได้”
เกณฑ์การขายแบบนี้ใช้กันมากในสหรัฐอเมริกา หากในหนึ่งล็อตมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น ซึ่งถูกขายภายใต้เกณฑ์การขายแบบ “ราคาที่ประมูลได้คูณจำนวนชิ้นในล็อตนั้น” ดังนั้น ราคาสุดท้ายที่คุณจะต้องชำระเงินในล็อตนั้นก็คือ ราคาที่ประมูลได้คูณจำนวนชิ้นในล็อตนั้นๆ

 • ตัวอย่าง: ล็อต #1 มีสินค้า 4 ชิ้น คุณชนะประมูลล็อตนี้ในราคา 50 เหรียญสหรัฐ ดังนั้น จำนวนเงินรวมที่จะได้รับชำระจะเป็น 50 เหรียญสหรัฐ x 4 = 200 เหรียญสหรัฐ

“ราคาเดียว”
เกณฑ์การขายแบบนี้ใช้กันแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา และป็นวิธีการขายที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับแบบ “ราคาที่ประมูลได้คูณจำนวนชิ้นในล็อตนั้น” โดยหากในหนึ่งล็อตมีจำนวนชิ้นมากกว่า 1 ชิ้น และถูกกำหนดว่าจะขายด้วยวิธี “ราคาเดียว” จำนวนเงินสุทธิที่คุณจะชำระก็คือ ราคาสุดท้ายที่คุณเสนอเท่านั้น

 • ตัวอย่าง: ล็อต #2 มีสินค้า 4 ชิ้น คุณชนะประมูลล็อตนี้ในราคา 50 เหรียญสหรัฐ ดังนั้นจำนวนเงินรวมที่จะได้รับชำระเท่ากับ 50 เหรียญสหรัฐ

กลับสู่ด้านบน

การประมูลของผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประมูล/การประมูลแทน

หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมประมูลบนเว็บแคสต์ได้ คุณมีทางเลือกที่จะอนุญาตให้มีผู้ประมูลแทน(โดยคุณจะต้องอนุมัติให้ประมูลแทน) หรือทำการเสนอราคาล่วงหน้าได้

หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมประมูลบนเว็บแคสต์ได้ คุณมีทางเลือกที่จะอนุญาตให้มีผู้ประมูลแทน(โดยคุณจะต้องอนุมัติให้ประมูลแทน) หรือทำการเสนอราคาล่วงหน้าได้

ราคาประมูลทั้งหมดถือเป็นสิ้นสุดและเป็นข้อผูกมัด โปรดอ่านคำอธิบายอีกครั้งและตรวจสอบปริมาณใหม่ก่อนการยื่นประมูล

ราคาในล็อตใดๆไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อ และภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมซื้อจะระบุไว้ในโบรชัวร์ประมูลหรือระบุไว้บนเว็บไซต์ รายละเอียดเหล่านี้จะแสดงไว้ในใบแจ้งหนี้ หากคุณคือผู้ชนะการประมูล

ไม่มีการรับประกันใดๆสำหรับการขายของสินค้าที่กำลังขายโดยการประมูลหรือไม่มีการรับรองคุณสมบัติใดๆของสินค้า

การเตรียมการสำหรับการขนย้ายและการจัดส่งสินค้าจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อแต่เพียงผู้เดียว ตามเงื่อนไขการขายและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการขาย

การประมูลแทนต้องชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 25% โดยจะมีการหักลบเงินจำนวนนี้ในใบแจ้งหนี้ ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลจะได้รับเงินมัดจำคืน คุณสามารถค้นหาคำแนะนำและแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับการยื่นการประมูลของผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประมูล/การประมูลแทนได้บนหน้าเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในแต่ละงานประมูล

ผู้ดำเนินการประมูลจะเป็นตัดสินใจเรื่องราคา ราคาที่เริ่มเปิดประมูล(ราคาขั้นต่ำ) การเพิ่มราคา และจำนวนของรายการที่คุณจะซื้อถูกกำหนดโดยผู้ดำเนินการประมูล เมื่อทรัพย์สินถูกนำออกมาประมูลแล้ว ทุกอย่างจะเกิดขึ้น ณ เวลาจริง

ผู้ดำเนินการประมูลเป็นผู้กำหนดว่าใครชนะในแต่ละล็อต ผู้ดำเนินการประมูลจะใช้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าจะยอมรับการประมูลแทนเมื่อใด ตามดุลยพินิจของผู้ดำเนินการประมูลแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ คำประกาศของผู้ดำเนินการประมูล ณ เวลาที่ขายล็อตนั้นๆ มีความสำคัญมากกว่าเอกสารที่เผยแพร่ทั้งหมดเมื่อไม่มีตัวแทนเข้าร่วมในการประมูล

กลับสู่ด้านบน

Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com