ปิด xขอต้อนรับสู่ GoIndustry DoveBid. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการต่อ >>

เพิ่มรายชื่อโกอินตรี ลงในอีเมลของคุณ

เพื่อรับอีเมลทั้งหมดของ GoIndustry DoveBid ในกล่องจดหมายของคุณ คุณจำเป็นต้องเพิ่มที่อยู่อีเมล หรือชื่อโดเมน ( @go-dove.com) ของเราลงในรายการอีเมลที่ปลอดภัย

ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการเพิ่มที่อยู่ 'จาก' ในอีเมลของเราลงในสมุดที่อยู่ รายชื่อผู้ติดต่อ หรือผู้ส่งที่ปลอดภัยของคุณ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ หากมีปัญหาในขั้นตอนดังกล่าว

อ้างอิงคำสั่งเฉพาะถ้าคุณใช้ผู้ให้บริการอีเมลต่อไปนี้

Microsoft Outlook 2010

1. In your inbox click on the support@newsletter.go-dove.com email.

2. Click the Junk drop down box under the Home tab and then choose Junk Email Options.

Outlook 2010 Junk Email Options

3. Navigate to the Safe Sender tab and check the Automatically add people I e-mail to the Safe Senders List option.

Outlook 2010 Safe Senders List

4. Click OK to complete the configuration.

Microsoft Outlook 2007

1. In your inbox click on the support@newsletter.go-dove.com email.

2. Click on the Tools menu, click Options to open the Options dialog box.

3. On the Preferences tab, under E-mail, click Junk E-mail to open the Junk E-mail Options dialog box.

2007 Junk Email Options

4. Click the Safe Senders tab.

5. Click Add.

6. In the Enter an e-mail address or Internet domain name to be added to the list box, enter the name or address that you want to add.

Outlook 2007 Safe senders list

7. Click OK.

Gmail

1. In your inbox, right-click on support@newsletter.go-dove.com email.

1. Click "More Options" in the e-mail header.

2. Click "Add Sender to Contact List".

Gmail Safe senders list

Yahoo!

1. If you find email from support@newsletter.go-dove.com going to your Yahoo! bulk folder, open it and click Not Spam.

2. Be sure that the address support@newsletter.go-dove.com is not in your Blocked Addresses list.

3. If support@newsletter.go-dove.com is on your Blocked Addresses list, select it and click Remove Block.


Now to create a filter

1. Open your mail and click on Mail Options in the upper right hand corner.

2. Select Filters (in the bottom left corner).

3. On the Filters page, click Add.

4. Select the From header: rule, and add "contains" and support@newsletter.go-dove.com which tells the system to put email with GoIndustry DoveBid in your inbox and not the bulk folder.

5. Click the Choose Folder pull down menu and select Inbox.

Yahoo! Mail screenshot

6. Pick the Add Filter button.

Hotmail

1. If you find email from us in your Hotmail junk folder, open the email and click Not Junk.

2. Next, check to see if the email address support@newsletter.go-dove.com is on your Blocked Senders list. If you find on your Hotmail blocked senders list, select it and click on the Remove button.

3. Next, open your mailbox and click Options in the upper right hand corner.

4. At the top of the page, click on the Junk E-mail Protection link.

5. Next, click on Safe List, which is down near the bottom.

6. Copy and paste support@newsletter.go-dove.com where it says Type an address or domain.

หน้าจอเล็กๆ HotMail

7. Click the Add button.

AOL

1. Click the Settings link at the top of the page.

2. Choose Spam Controls from the options on the left.

3. Under Additional Spam Filters click Control From Whom I Get Email.

4. A pop-up appears - choose the first option (Allow mail from all senders).

5. Click the green Save button.

Apple Mail for OS X

If email from support@newsletter.go-dove.com ends up in your junk mail folder, highlight or open it and click Not Junk at the top of your screen.

1. Go to Mail > Preferences from your Mail menu.

2. Go to the Rules tab.

3. Select Add Rule.

4. Give this rule a name such as GoIndustry.

5. Create a rule that says "If any of the following conditions are met: 'From' 'Contains' " and then paste in "paste support@newsletter.go-dove.com".

6. From the actions, select Move message to mailbox Inbox.

7. Click OK.

Change to English Change to English Changer en français Wechseln Sie zu Deutsch Cambia in italiano Cambiar a Español เปลี่ยนเป็นภาษาไทย 切換到中文 日本語に変更 한국어 변경
FooterLiquidity ServicesLiquidation.comLGov DealsLNetwork InternationalLGovernment LiquidationLTruck Center.com